Asistent dr med. Marija Milinković

Marija Milinković, rođena je 1978. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005.godine.

Zaposlena je u Klinici za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije od 2008.godine.

Završni akademski specijalistički rad odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2008. godine, a doktorske studije, naučna oblast nefrologija, započela školske 2016/2017. godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2016. godine sa odličnim uspehom.

Subspecijalistički ispit iz nefrologije položila je 2019. godine, izrada subspecijalističke teze u toku.

Marija Milinković izabrana je u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine.

Tokom profesionalne karijere aktivno je učestvovala na međunarodnim i domaćim kongresima i stručnim sastancima i bila autor ili koautor više stručnih i naučnih radova.

Dr Marija Milinković obavlja ehosonografski pregled urotrakta, kao i CDU krvnih sudova i vaskularnih pristupa za hemodijalizu.

Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja nefrologa Srbije

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne