Dr Branislava Janković

Diplomirala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. sa prosečnom ocenom 8,93. Stalno zaposlena u KBC „ Zvezdara“ od 1987. godine. Specijalista ginekolog akušer od 1994. Subspecijalista perinatolog od marta 2016. Tema subspecijalističkog rada – posterminske trudnoće.

Nostrifikovala lekarsku i specijalsitičku diplomu u Švedskoj i radila od 2005 - 2006. u GAK Univerziteta u Upsali, a od 2006 - 2007. u GAK Karolinska, Univerziteta u Stokholmu. Edukaciju iz obstetričkog Dopler UZ završila u ginekološkoj klinici Malme, na Lund Univerzitetu kod prof. Karela Maršala, 2007. godine.

Po povratku u Beograd, od kraja 2007. do danas ponovo u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „ Zvezdara “. Od 2014. god šef Odseka za perinatologiju sa fetologijom.

Autor i koautor više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima.

Aktivan član Predsedništva Ginekološke sekcije SLD-a 1990 – ih godina. Aktuelni član Predsedništva Sekcije za perinatologiju i neonatologiju SLD-a.

Govori engleski i švedski jezik.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne