Dr Perica Toševski

Dr Toševski rođen je 1956 godine.

Medicinski fakultet je završio u Beogradu 1982. godine.

Specijalizaciju iz urologije završio je u VMA 1993. godine.i od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA, a trenutno je na poziciji Načelnika urološke funkcionalne dijagnostike i kabineta.

Autor je ili koautor u više stručnih i naučnih radova.

Član je Urološke sekcije SLD, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne