Dr sc. med. Božidar Miljanović

Dr Miljanović završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1969. godine, a 1975. godine apsolvirao je i na Filozofskom fakultetu u Beogradu – odsek psihologija.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1979. Godine i od tada je sve do penzionisanja bio zaposlen u Klinici za psihijatriju VMA. Godine 1983. specijalizirao je i psihoterapiju odraslih na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranio je 1997. godine u VMA u Beogradu,a 1998. godine izabran je u zvanje Naučnog saradnika NNV VMA i člana Naučnog veća za ocenu izbora teza i tema magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Autor je oko 50 stručnih i naučnih radova i poglavlja u knjigama.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne