Prim. dr Petar Bursać

Dr Bursać rođen je u Inđiji 1949. godine.

Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima a medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije završio je u Vojnomedicinskoj akademiji 1986. godine i od tada je bio stalno zaposlen u Klinici za kožne bolesti ove ustanove sve do penzionisanja 2006. godine.

U toku rada na VMA obavljao je dužnosti Načelnika kabineta za kožne i polne bolesti, Načelnika I odeljenja Klinike, zamenika načelnika klinike i vršioca dužnosti načelnika klinike.

U zvanje primarijusa promovisan je 2000. godine.

Dodatno se usavršavao i stekao sertifikate iz oblastielektrohirurgije, dermoskopije, kriohirurgije, hemijskog pilinga sa voćnim kiselinama a završio je i kurs NeoStrata Skin rejuvenation System. Pored klasične dermatovenerologije poseduje veliko isustvo u dijagnostici i lečenju kožnih promena u sistemskim i limfoproliferativnim oboljenjima.

Član je Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne