Prof. dr sc. med. Zoran Hajduković

Prof. dr sc. med. Hajduković rođen 04.07.1958. godine.

Medicinski fakultet završio je 1984. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1995. godine u Vojnomedicinkoj akademiji u Beogradu. Magistarski rad odbranio je 2000. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije u istoj ustanovi 2007. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti endokrinologije odbranio je u VMA 2004. godine.

Od 2002. godine nalazi se na poziciji načelnika Odeljenja u Klinici za endokrinologiju VMA.

Docent je na predmetu interna medicina u Vojnomedicinskoj akademiji.

Posebno se edukovao za kolor dopler dijagnostiku krvnih sudova, a nosilac je i naučno.istraživačkih projekata vezanih za lečenje gojaznosti i primenu inzulina kod bolesnika sa tipom I šečerne bolesti.

Autor je ili koautor u preko 70 stručnih i naučnih radova, a izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne