Prof. dr sc. med. Vladimir Mrđa

Rođen 1940.Udbina,Hrvatska. Osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju završio u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1966.godine. Radio kao lekar opšte prakse u Postojni ,Slovenija u periodu od 1968.-1972.godine. Specijalizaciju  iz pneumoftiziologije u VMA zavšio sa odličnim uspehom 1976.godine. 

Doktorsku disertaciju iz pulmologije odbranio 1993.godine u VMA. God. 1994. izabran je u zvanje docent na Katedri za pulmologiju  u VMA, a 1998.godine u zvanje vanrednog profesora. U periodu od 1994.do 2002.godine obavljao dužnost načelnika klinke za plućne bolesti

Objavio više od 70 stručnih i naučnih radova.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne