Suzana Jovanović, specijalista med. psihologije

Završila je Filozofski fakultet u N.Sadu 1999.god.

Specijalizaciju med. psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila je 2014. godine.

Zaposlena je na neodređeno vreme u Vojnomedicinskoj akademiji od 2000. godine.

Od 2000.god.-2014.god., bila je zaposlena na Odeljenju za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju Klinike za psihijatriju VMA u okviru kojeg je bila zadužena za psihološku selekciju i regrutaciju kandidata za MO, psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetodavni rad sa profesionalnim vojnim licima i članovima njihovih porodica.

Od 2014.god. je zaposlena u Kabinetu za psihijatriju Specijalističke poliklinike VMA na mestu specijaliste med. psihologije. Obavlja psihodijagnostiku, neuropsihološku dijagnostiku, psihoterapiju, savetodavni rad

Edukovana je iz oblasti psihoterapije, psihodijagnistike, oblasti ljudskih resursa, razvojne psihologije.

Govori engleski i italijanski jezik.

Autor je 2 projekta 1.-Uvodjenje novog modela psihološke selekcije u MO i 2.Projekta -Kognitivna rehabilitacija pacijenata nakon trauma mozga.

Član je Društva psihologa Srbije.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne