6 razloga zbog koji bi trebalo uraditi kolor dopler krvnih sudova mozga

Dopler arterija glave je neinvazivna, bezbolna dijagnostička ultrazvučna metoda kojom se posebnom sondom transkranijalnim putem vrši pregled velikih krvnih sudova mozga. Prednost ovog pregleda je u tome što nije štetan (nema zračenja) pa se može ponavljati.


Koji su to glavni alarmi da obavite ovaj pregled?

Imali ste moždani udar

Moždani udar, moždani insult,"moždani napad" se javlja kada krvni ugrušak blokira arteriju ili kada pukne krvni sud, čime se prekida protok krvi do određenog dela mozga. Može doći do odumiranja moždanih ćelija usled smanjenog dotoka krvi i nedostatka kiseonika ili usled povećanog pritiska u lobanji usled krvarenja u mozgu.

Kada dođe do odumiranja moždanih ćelija tokom moždanog udara, dolazi do poremećaja funkcija koje kontroliše taj deo mozga. Tako može doći do poremećaja govora, pokretljivosti ili pamćenja. Kakve će biti posledica moždanog udara zavisi od dela mozga koji je zahvaćen, kao i od veličine oštećenja.

Kako je oporavak nakon moždanog udara dugotrajan i podrazumeva određene terapije, kontrole su sastavni deo samog oporavka. Kod pacijenata koji su imali moždani udar, kolor dopler krvnih sudova mozga treba raditi na 6 meseci, kako bi se redovno pratio tok opravka.

Imate povišen pritisak

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) je, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, stanje u kome je sistolni (gornji) pritisak povišen preko 140mmHg a dijastolni (donji) preko 90mmHg. Ova definicija se odnosi na sve osobe koje su starije od 18 godina. Može se javiti kao izolovana sistolna ili dijastolna hipertenzija a najčešće su povišena oba pritiska.

Hipertenzija se najčešće javlja kao idiopatska, što znači da se ne zna razlog njenog pojavljivanja. U malom procentu (3-5%) hipertenzija je posledica bolesti drugih organa i sistema. Na krvni pritisak utiču mnogi faktori kako u organizmu, tako i van njega. Krvni pritisak povećavaju prekomerna upotreba soli i tečnosti, gojaznost, preterani unos alkohola i kafe, pušenje, fizička neaktivnost.

U lečenju hipertenzije, osim korigovanja životnih navika, koristi se i više različitih grupa lekova. Kako posledice povišenog krvnog pritiska mogu da se odnose i na krve sudove, kod pacijenata koji imaju ovaj problem, preporučuje se kolor dopler krvnih sudova mozga na 1 do 2 godine.

Imate povišen holesterol

Na povišen nivo ukupnog i takozvanog lošeg holesterola u krvi utiču genetika, način ishrane, gojaznost, slaba fizička aktivnost i drugi faktori. Istovremeno, povišen holesterol u krvi može nastati i kao posledlca nekog drugog oboljenja: dijabetesa, hipotireoidzma, opstruktivne bolesti jetre, oštećenja bubrega…

Povišen holesterol u krvi najčešće ne prate nikakvi simptomi, pa se zbog toga uglavnom otkriva ili na redovnom sistematskom pregledu ili, što je opasnije, tek pošto se pojave neki od kardiovaskularnih problema.

Ako se ne leći na pravi način, vrednost holesterola se neprekidno povećava, pa arterije trpe, jer se zidovi krvnih sudova zadebljavaju. Zbog taloženja masnih naslaga njihov prečnik se smanjuje, mogu se potpuno začepiti i tada dolazi do moždanog ili srčanog udara.

Samim tim, redovni pregledi su neophodni i preporučljivi. Ukoliko imate problema sa povišenim holesterolom, kolor dopler krvnih sudova mozga je preporučljivo raditi na 1 do 2 godine.

Pušač ste

Prilikom povlačenja dima cigarete pušač unese u svoj organizam više od 7.500 različiih hemijskih supstanci, čije delovanje je štetno i toksično. Duvanski dim je direktan uzročnik brojnih bolesti.

Nikotin, jedan od hemikalija u dimu duvanskih proizvoda je osnovni sastojak duvana koji deluje direktno na ljudski mozak. Nikotin se apsorbuje kroz kožu, sluzokožu unutar usne šupljine i nosa inhaliranjem dima u pluća. Zavisno od toga kako se duvan uzima, nikotin može dostići visok nivo zastupljenosti u krvotoku i mozgu. Pušenje cigareta npr. rezultuje ubrzanom distribucijom nikotina u telu, stižući do mozga u roku od 10sec nakon povlačenja duvanskog dima. Pušenje povećava rizik od srčanih oboljenja, uključujući infarkt, srčani napad, vaskularna oboljenja i aneurizmu.

S obzirom na navedene posledice pušenja, kolor dopler krvnih sudova mozga je preporučljivo raditi na 1 do 2 godine.

Imate dijabetes

Šećerna bolest ili dijabetes je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu (što se ispoljava tipičnim tegobama), a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema.

S obziromda su krvni sudovi direktno ugroženi ovom bolešću, kolor dopler krvnih sudova mozga je preporučljivo raditi na 1 do 2 godine.

Imate vrtoglavice

Uzroci vrtoglavica mogu biti različiti. Ako je reč o oštećenjima različitih moždanih struktura, uzrok je centralnog porekla, pri oštećenjima struktura unutrašnjeg uha, uzrok je perifernog porekla, a vrtoglavice koje nastaju npr. zbog upotrebe nekih lekova, pada krvnog pritiska i drugih različitih uzroka, infekcija, bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, vaskulitisa, bolesti krvi kao što su anemija, policitemija ili disproteinemije, govorimo o uzrocima sistemskog porekla.

Budući da su uzroci vrtoglavica brojni i veoma različiti, preporučuje se kolor dopler krvnih sudova mozga, kako bi se moglo utvrditi stanje velikih krvnih sudova mozga.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne