Centar za bolesti bubrega i genitourinalnog trakta

Centar za bolesti bubrega i genitourinarnog trakta Poliklinike InterTim bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti ovih organa koja su vrlo česta u našoj populaciji i neretko zahtevaju multidisciplinarni pristup odnosno timski rad. Posebna pažnja se posvećuje preventive i ranoj dijagnostici koja je od ogromnog značaja imajući u vidu činjenicu da mnoge od ovih bolesti, posebno u ranoj fazi, ne daju nikakve simptome ili su simptomi vrlo oskudni. Rano postavljanje dijagnoze s druge strane daje pacijentima veliku šansu za potpuno izlečenje oboljenja, uključujući i ona najteža kao što su maligna oboljenja čija učestalost u našoj populaciji tokom poslednjih par decenija nažalost značajno raste.

U Centru se radi čitav spaktar dijagnostičkih procedura korišćenjem savremene dijagnostičke opreme koja uključuje laboratorijske analize, ultrasonografsku dijagnostiku sa kolor dopler dijagnostikom, endoskopsku dijagnostiku, citološku dijagnostiku, biopsije itd.

Lekari:
Prof. dr Rajko Hrvačević, nefrolog
Prim. dr sc. med. Josip Butorajac, nefrolog
Prof. dr Đoko Makisić, nefrolog
Dr. sc. med. Tamara Jemcov, nefrolog
Prof. dr Dejan Elaković, urolog
Prof. dr Novak Milović, nefrolog
Doc. dr Predrag Aleksić, urolog
Dr Gordana Đorđević, ginekolog
Prim. dr Ljubica Presetnik, ginekolog
Dr Nikola Cerović, ginekolog
Dr Vanja Milošević, ginekolog

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne