Centar za bolesti štitaste žlezde

Ubrzan i savremen stil života, zbog sve veće izloženosti stresu, uzrokuje povećanu učestalost bolesti endokrinog sistema, među kojima bolesti štitaste žlezde zauzimaju posebno mesto. Procenjuje se da u svetu oko 200 miliona ljudi ima neko oboljenje štitaste žlezde.


Bolesti štitaste žlezde su posebno česte u razvijenim zemljama i posle šećerne bolesti nalaze se na drugom mestu među endokrinološkim oboljenjima. Od ovih oboljenja žene oboljevaju 5 do 7 puta češće u odnosu na muškarce. Tako jedna od 50 žena i jedan od 1000 muškaraca starijih od 50 godina imaju poremećaj funkcije štitaste žlezde. Pravilna funkcija štitaste žlezde od posebnog je značaja u pojedim populacijama: dece,  adolescenata i trudnica , gde poremećaj njene funkcije može uzrokovati trajne posledice.

Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim procedurama i terapiji, većina oboljenja štitaste žlezde, uključujući i maligne bolesti, ukoliko se pravovremeno dijagnostikuju mogu biti u potpunosti izlečene. Mnoge bolesti štitaste žlezde su bez ikakvih simptoma u svom početnom stadijumu i mogu se otkriti jedino odgovarajućim medicinskim pregledima. Kasna dijagnostika bolesti štitaste žlezde može dovesti do teških poremećaja u organizmu, uključujući i smrtni ishod. Rizik od oboljenja štitaste žlezde povećava se starenjem.

Imajući u vidu napred navedeno, posebno činjenicu da najveći broj oboljenja štitaste žlezde u svom početnom stadijumu nema simptome, kao i činjenicu da se broj obolelih u našoj zemlji tokom poslednjih par decenija konstantno povećava, Poliklinika Intertim odlučila je da formira Centar za oboljenja štitaste žlezde. U osnovi ove ideje je da pacijent na jednom mestu i u jednom danu dobije sve preglede koji su potrebni za postavljenje dijagnoze na osnovu koje se potom određuje adekvatna terapija.

Paket pregleda u Centru za bolesti štitaste žlezde obuhvata:

  • Osnovne  laboratorijske  analize: TSH, FT3, FT4
  • Ultrasonografski pregled štitaste žlezde sa kolor dopler angiografijom
  •  Dopunske laboratorijske analize: anti TPO antitela , anti-tireoglobulinska At, kalcitonin, tireoglobulin ( kod izabranih pacijenata, a posle inicijalnog pregleda)
  • Punkcijom  čvora/ciste štitaste žlezde sa citološkom analizom (radi se kod izabranih pacijenata)
  • Pregled i zaključno  mišljenje endokrinologa sa  dijagnozom i odlukom o daljem modelu lečenja .  

Lekari u Centru:

Prof. dr Zoran AnđelkovićMr sc. med. Snežana Kuzmić Janković, Prof. dr Zoran Hajduković

Saznajte više o bolestima štitaste žlezde na ovoj stranici.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne