Prof. dr sc. med. Novak Milović

Prof. dr Novak Milović rođen je 1953. godine. Medicinski fakultet  završio je u Beogradu 1980. godine, a specijalizaciju iz urologije 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistarski rad odbranio je 2000. godine a doktorsku disertaciju iz oblasti karcinoma prostate 2003. godine. Od 2004. godine nalazi se na poziciji načelnika Klinike za urologiju VMA. Član Evropskog udruženja urologa, Udruženje urologa Srbije, Urološka sekcija SLD. Publikovao je više stručnih i naučnih radova i učestovao u brojnim domaćim i inostranim stručnim skupovima. Član je transplantacionog tima u VMA. Autor je knjige Lokalno ograničeni karcinomi prostate i poglavlja u knjizi - Ultrazvuk u medicini. 

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne