Prof. dr sc. med.  Nenad Perišić

Rođen 18.12.1962. u Beogradu. Medicinski fakultet završio je u u Beogradu 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,75. Specijalizaciju iz interne medicins ezavršio je na VMA 1994. godine, a subspecijalistički ispit iz gastroenterologije položio je 2005. godine. Poslediplomske studije oblika magisterijuma završio je 2003. godine, a doktorsku tezu odbranio je 2007. godine u VMA.

Od 1994. godine radi u Klinici za gastroenterologiju VMA. Trenutno se nalazi na poziciji Načelnika grupe internih kabineta.

Docent je na predmetu interna medicina na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Generalni je sekretar Udruženja za digestivnu endoskopiju Srbije.

Napisao je više stručnih i naučnih radova i učestovao u radu brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne