Prof. dr sc. med.  Toplica Lepić

Dr Lepić je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1985. godine.

Specijalizaciji iz neurologije zavšio je 1993. godine.

Magistarsku tezu odbranio je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju 2005. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Dr Lepić je stalno zaposlen u Vojnomedicinskoj akademiji, a od 2005. godine nalazi se na poziciji Načelnika 1. Odeljenja Klinike za neurologiju VMA.

Dr Lepić je docent na predmetu Neurologija u Vojnomedicinskoj akademiji.

Dr Lepić se više godina usavršavao iz oblasti neurosonologije (primena ultrazvučne dijagnostike u neurologiji).

Autor je više stručnih i naučnih radova kao i više poglavlja u stručnim knjigama.

Član je Neurološke sekcije SLD, EFNS- Evropske federacije neuroloških društava, WWS – Svetskog udruženja neurologa I EDNCH – Evropskog udruženja za neurosonologiju.

 

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne