Docent dr sc med Irina Brčerević

Medicinski fakultet u Beogradu je završila 2000.g., a specijalizaciju iz interne medicine 2006.g. od kada radi u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju VMA. Subspecijalizaciju je završila 2016.g. Osim dugogodišnjeg kliničkog rada bavi se ultrazvučnom i endoskopskom dijagnostikom. Deo je tima za transplantaciju jetre u svojoj ustanovi i načelnik odeljenja hepatologije. Doktorat je odbranila 2023.g. Član je gastroenterološke i hepatološke sekcije SLD. Autor i koautor više naučno-istraživačkih radova. Predavač je na brojnim stručnim skupovima.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne