Dr Boris M. Kajmaković

Urolog specijalista, zaposlen na Klinici za urologiju, Kliničkog centra Srbije, Beograd,

Klinički asistent na predmetu Hirurgije sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

DATUM I MESTO ROĐENJA:

11. februar 1976. godine,  Trbovlje, Slovenija, SFR Jugoslavija

ŠKOLOVANJE:

 • 1982-1989 - Osnovna škola, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, SFR Jugoslavija,
 • 1990-1994 - Relana, klasična gimnazija u Banjoj Luci, BiH, prirodno matematičko usmerenje, odsek za fiziku, zavrsno stučno zvanje, tehničar fizike i astronomije,
 • 1994-2001 - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 8.68,
 • 2002-2007 – Specijalizacija iz Urologije na Klinici za urologiju, Kliničkog centra Srbije,
 • Oktobar 2007. godine - Položen specijalistički ispit iz Urologije, odlična ocena na završnom specijalističkom ispitu,
 • 2010-2011 – Akademska specijalizacija iz Urologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
 • 2012 – redovni predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije,
 • Mart 2013 – Odbranjen završni akademski specijalistički rad na temu „Procena bubrežne funkcije u odnosu na tip ureterointestinalne anastomoze kod ilealnog konduita (IC) kao vida supravezikalne derivacije urina“ uz mentorstvo Prof. dr sci. Z. M. Džamića, pred komisijom u članstvu Prof. dr sci. C. Tulic (predsednik komisije), Prof. Dr sci. G. Marušić, Prof. dr sci. Z. M. Džamić,
 • 2017 – mentor studentska rada „Kvalitet života nakon radikalne retropubične i laparoskopske radikalne prostatektomije u odnosu na vežbe karličnog dna“,
 • 2017 – mentor studentskog rada „Varijacije stadijuma bolesti u odnosu na vremenski period od biopsije do operacije kod lokalizovanog karcinoma prostate“,
 • Oct 2017 - Scientific Bord of IAMS (International Academy of Minimal Surgery),
 • Nov 2017 – Obnova završne godine doktorskih studija iz REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE, za školsku 2017/2018. godinu, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:

 • Slovenački jezik, aktivno znanje i korišćenje,
 • Engleski jezik, aktivno znanje i korišćenje.

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 • 2002-2007. godine - Specijalizacija iz urologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 • 26.Apr 2003, ESU Organized Course at the time of  the 16th Congress of the Yugoslav Association of Urology, “Contemporary Update on Hot Topics in Urology“;
 • 5-10.Sep 2005, European Urology Residents Education Programme, Prague, Czech Republic, (EUREP-3rd Course);
 • 20-23. Oct 2005, Stučni skup Kopaonik 2005 – „Stoma – indikacije i nega“, Kopaonik, Srbija i Crna Gora;
 • Novembar 2007. godine - Urolog u stalnom radnom odnosu, zaposlen na Klinici za urologiju, Kliničkog centra Srbije, Beograd;
 • 13. May 2006, Inovacioni sastanak, škola operativne urologije sa temama “bolesti prostate i bolesti uretre”, Pirot, Srbija;
 • 09. Dec 2006, Radionici “How to write a scientific paper”, u organizaciji Ministarstva zdravlja, Republike Srbije, Zemun, Srbija;
 • 19-20.Apr 2007, XVIII Kongresu Udruženja urologa Srbije i Udruženja urologa Crne Gore i ESU Course-u, sa akreditacijom European Board of Urology Accreditation Commettee, Beograd, Srbija; 
 • 26-29. Mar 2008, 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, Milan, Italy;
 • 20. Feb 2009, učešće na EBU – European Bord of Urology, Beograd, Srbija;
 • 23-24.Apr 2009, 19-ti Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course-u, Beograd, Srbija;
 • 09-10. Oct 2009,  EAU 5th South Eastern European Meeting (SEEM), Belgrade, Serbia;
 • 22.Mar 2010, Stručni skup – Workshop “New Trends in Female Pelvic Helth”, Beograd, Srbija;
 • 26.Mar 2010, Urological Association of Serbia, Meeting “Androgen Deprivation in the Treatment of Prostate Cancer, Beograd, Srbija;
 • 09.Apr 2010, Stručni sastanak “Infekcije urogenitalnog trakta” Kragujevac, Srbija;
 • 14.May 2010. godine - Međunarodni kurs kontinuirane medicinske edukacije “Savremeno lečenje carcinoma mokraćne bešike i carcinoma prostate”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija;
 • 12.Jun 2010, Stručni sastanak “Transplantacija bubrega”, Prolom Banja, Srbija;
 • 18-22. Mar 2011, 26th Annual Congress of the European Association of Urology, Vienna, Austria;
 • 08.Apr 2011, Kurs “Novi trendovi u hirurškom lečenju sres inkontinencije”, Kopaonik, Srbija;
 • 21-22. Apr 2011, XX Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course, Beograd, Srbija;
 • 01.Aug-30. Sep 2011. godine - Stučno usavršavanje u području laparoskopskih operativnih tehnika u urologiji, u trajanju od dva meseca, General Hospital Slovenj Gradec, Department of Urology, Slovenj Gradec, Republika Slovenija;
 • 21.Oct 2011, Stučni sastanak “Consultation on Urethral Stricture Disease” pod akreditacijom EBU i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija;
 • 18-19. Apr 2012, XXI Kongres Udruženja Urologa Srbije i EAU-ESU Course, Beograd, Srbija;
 • 05.Oct 2012, Predavanje na kursu kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Tumorski marker u urološkoj onkologiji”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Beograd, Srbija;
 • 18-19. Apr 2013, 21. Kongres Udruženja urologa Srbijei EAU-ESU Course, Beograd, Srbija;
 • 01-03. Nov 2013, EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece;
 • 22. Nov 2013. godine - Kurs kontinuirane medicinske edukacije “PRIMENA VEŠTAČKIH MATERIJALA U UROLOGIJI”,  akreditovan zdravstvenim savetom Republike Srbije;
 • 29. Nov 2013. godine - Kurs kontinuirane medicinske edukacije “TUMORI UROTELA (tu) – BALKANSKA ENDEMSKA NEFROPATIJA (BEN)”, akreditovan zdravstvenim savetom Republike Srbije;
 • 10-15. Apr 2014, 29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, Sweden;
 • 06-12. Jul 2014 ESU – Weill Cornell Masterclass in Urology, Center for International Medicine and Distance Learning, The European Association of Urology, Salzburg, Austria;
 • 19. Sep 2014, Škola operativne urologije (kurs prve kategorije), Pirot, Srbija;
 • 12-15. Oct 2014, 34th Congress of the SOCIETE INTERNATIONALES D’UROLOGIE, Glasgow, Scotland;
 • 26. Oct 2014, Savremeni aspekti lečenja kalkuloze urinarnog trakta (kurs prve kategorije);
 • 12. Dec 2014, godine - Predavanje na kursu kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Klinički i epidemiološki aspekti bolničkih infekcija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Beograd, Srbija;
 • 18. Nov 2014, Stručni sastanak “Efekat serenoa repens na simptome donjeg urinarnog trakta (LUTS) u lečenju benigne hiperplasije prostate, Beograd, Srbija;
 • 26. Dec 2014, Stručni sastanak “Antibiotski colitis: Bolje sprečiti nego lečiti”, Beograd, Srbija;
 • 20-24 March 2015, 30th Annual Congress of the European Association or Urology, Madrid, Spain;
 • 17-18. Apr 2015, Predavanje “Laparoskopska radikalna nefrektomija” na 22. Kongres Srpskog urološkog društva i EAU-ESU Course, Beograd, Srbija;
 • 08-12. Jun.2015, učešće na Training in Minimal Access Surgery, Laparoscopic Urological Surgery Intensive Course, IRCAD – University of Strasbourg, France;
 • 02. Oct 2015, učešće na domaćem kursu i kategorije “Klinička primena vodiča za tretman simptoma donejg urinarnog trakta”, Beograd, Srbija;
 • 09.Oct 2015, Aktuelnosti u dijagnostici i lečenju Ca prostate, Banja Koviljača;
 • 22-24. Oct 2015, učešće na Urološkom simpozijumu Split 2015, A single-center experience in evolution of urologic laparoscopic technique and its outcomes, Split, Hrvatska;
 • 11. Dec 2015, Member of Faculty at Serbian – Italian Urological Days, Surgical Workshop: Laparoscopic Radical Prostatectomy, Treatment of BPO with Different Types of Lasers, Treatment of Postopertive Incontinence and Impotene, Genetic Screening of Prostate Cancer, Beograd, Serbia;
 • 18-19. Apr 2016, Medical Expert Training in Innovations in 3D Imaging Technology, Innovations in Tissue Management, introduction and Instruction to the Hybris Energy System and Live Surgery in Renal Surgery, Barcelona, Spain;
 • 29-30. Apr 2016, Eleventh European International Kidney Cancer Symposium, Barcelona, Spain;
 • 06. Jun 2016, XII Udruženja medikamentoznih onkologa Srbije - konferencija, Urološki tumori: Karcinomi prostate i bubrega, Beograd, Srbija;
 • 02. Dec 2016, Internacionalni workshop “Detour” – subkutani ureteralni by-pass, komoderator sastanka, Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija;
 • 21-22 Apr 2017, XXIII Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course, Beograd, Srbija;
 • 27. Apr 2017, predavač na Nacionalnom seminaru 1. Kategorije “Hirurški tretman gornjih urinarnih puteva, stress inkontinencije i erektilne disfunkcije – izbor materijala”, Kopaonik, Srbija;
 • 19. May 2017, Stručni sastanak “Update on Guidelines for the Menagement of Male LUTS”, Beograd, Srbija;
 • 26. May 2017, Stručni sastanak “Inovations in Treatment of Metastatic Castration Resistant Prostatae Cancer”, Beograd, Srbija;
 • 02. Jun 2017, Seminar kontinuirane medicinske edukacija “Andropauza i deficit testosterone”, Beograd, Srbija;
 • 12-14. Oct 2017, predavač po pozivu na I Kongresu endoskopskih hirurga Srbije, Beograd, Srbija;
 • 19-20. Oct 2017, Scientific Coordinator at IV Urological Advanced Course (UAC), Organised by IAMS (International Academy of Minimal Surgery) – Postgraduate Center – Mater Dei Hospital, Malta, Malta;
 • 21. Oct 2017, External Examiner for the Annual Generral Surgery Assessments at Mater Dei Hospital, Malta, Malta;
 • 21. Oct 2017, Inoguration lecture for IAMS “Urological Emergency” at Mater Dei Hospital, Malta, Malta;
 • 01. Dec 2017, Rukovodilac Nacionalnog kursa I kategorije sa međunardnim učešćem “Praktična primena laparoskopije u urologiji”, Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija;
 • 19-20. Feb 2018, Advanced Laparoscopic Procedures in Urology at Hospital Novy Jicin, Czech Republic;
 • 28-02. Feb 2018, Preceptorship Program at Prostata Centre Universitatsklinik Innsbruck, Austria;
 • 18-20. May 2018, predavač na Nacionalni simpozijum Prvi urološki dani – oboljenja prostate (predavanje Komplikacije laparoskopske hirurgije), Zlatibor, Srbija;
 • 19. May 2018, Stručni sastanak Nova uputstva za lečenje simptoma donjeg urinarnog trakta (LUTS) kod muškaraca, Zlatibor, Sbija;
 • 16. Nov 2018, simpozijum “Tretman uro-onkološkog pacijenta”, Beograd, Srbija;
 • 22. Nov 2018, Traning Session of Laser Ablation Tretmants of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Urology Department, Casa di Cura Santa Rita, Avelino, Italy.

STRUČNA ČLANSTVA I ANGAŽMANI:

 • Lekarska komora Srbije,
 • Udruženje urologa Srbije,
 • Urološka sekcija Udruženja urologa Srbije,
 • European Association of Urology,
 • Urological Association of Serbia,
 • Udruženje endoskopshih hirurga Srbije,
 • Scientific Bord of IAMS (International Academy of Minimal Surgery).
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne