Dr Đorđe Taušan

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996.godine. Specijalizaciju iz Pneumoftiziologije zaršio u Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 2001.godine. Subspecijalista pulmolog od 2016. godine. Načelnik kliničkog odeljenja u Klinici za pulmologiju VMA od 2012. godine. Član SLD, ERS.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne