Dr Goran Podnar

Osnovni biografski podaci:

Rođen u Zemunu 7. jula 1963. godine, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Osnovne studije:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao školske 1982/83. Godine I završio 1990. Godine. Lekarski staž obavio je u Zemunskoj bolnici.

Specijalizacija:

Od 1991. godine radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Železnica Srbije”, u Beogradu. Specijalizaciju iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1992. Godine. Specijalistički ispit je položio 24.09.1996. godine sa odličnim uspehom pred komisijom čiji je predsednik bila prof. dr Olga Đurić.

Uža specijalizacija:

1999. godine je upisao užu specijalizaciju iz kardiologije na Vojnomedicinskoj akademiji I 14.02.2002. godine odbranio rad uže specijalizacije pod nazivom “Uloga stres ehokardiografije u proceni ishemijske miokarda”, pred komisijom čiji je predsednik bio doc.dr sc.med. Dragan Tavčiovski.

Dosadašnje iskustvo:

Obavljao je više odgovornih poslova u kolektivu gde radi, od poslova načelnika internog odeljenja, pomoćnika direktora do zamenika predsednika upravnog odbora Zavoda na čijem mestu se trenutno nalazi.

Profesionalna članstva:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja za EHO kardiografiju i Udruženja kardiologa Srbije.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne