Dr Irena Grkić

Specijalista neurologije

- Stručnost
Dijagnostika, lečenje i prevencija moždanog udara. Elektroencefalografija (EEG) i
doplersoneologije (dopler krvnih sudova vrata).
- Profesionalno iskustvo
2009.g. do danas stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti
„Sveti Sava“ u Beogradu, Jedinica za moždani udar. Trenutno na poziciji Načelnik A 
odeljenja.
2004. – 2009.g u sklopu specijlizacije a kasnije i kao volonter radila u Klinici za
neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
2001. – 2004. Načelnik garnizonske ambulante u Herceg Novom.
- Obrazovanje
Trenutno – student treće godine doktorskih studija u oblasti neuro nauka Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
2015. edukacija iz doplersonoleogije u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti
“Sveti Sava“ u Beogradu .
2012. edukacija iz elektroencefalografije na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije
u Beogradu.
2008. g. specijalizacija na Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
2000.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
- Stručni radovi
Autor i koaoutor većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti neurologije objavljenih
u međunarodnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim skupovima u
inostranstvu.
Učešće u kliničkim ispitivanjima lekova za parkinsonovu bolest i multiplusklerozu, kao i
epidemiološke studije o moždanom udaru na teritoriji grada Beograda.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne