Dr Marko Vojnović

Datum i mesto rođenja: 22.08.1988., Trebinje (BiH)

OBRAZOVANJE - Strukovne studije

  • Oktobar 2023. God. - Uža specijalizacija iz gastroenterohepatologije
  • Oktobar 2018.-April 2023. god. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Završni ispit položen sa odličnom ocenom

OBRAZOVANJE - Osnovne studije

  • Oktobar 2007. - Jun 2013. - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Dodatne aktivnosti

Aktivno i pasivno učešće na brojnim domaćim i inostranim kongresima iz oblasti gastroenterohepatologije. Učešće na kursu evropske škole hepatologije (EASL), Beograd, novembar 2014. god.
Edukacija u sklopu „Global Observership Program, University of Miami Miller School of Medicine, u Majamiju (SAD) tokom decembra 2019. god
Dugogodišnje iskustvo u izvođenju gornje i donje endoskopije, UZ abdomena i biopsije jetre
Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije
Član Udruženja gastroenterologa Srbije, Gastroenterološkog endoskopskog udruženja Srbije (GEUS), Srpskog lekarskog društva (SLD), Lekarske komore Srbije, Sekretar Internističke sekcije SLD.

Znanje jezika: engleski

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne