Dr Milimir Košutić

Dr Košutić je rođen 1953 godine u Mostaru.

Medicinski fakultet je završio u Beogradu, a specijalizaciju iz otopedske hirurgije  u Vojnomedicinskoj akademiji 1985. godine i od tada je stalno zaposlen u Klinici za ortopediju i traumatologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji načelnika klinike.

Stručno se usavršavao u “CITO” Moskva i “RNC-VTO” – G.A. Ilizarov – Kurgan, a tema usavršavanja je bila operacija po metodi Ilizarova.

Dr Košutić je autor i koautor u više stručnih radova koji su publikovani u stručnim časopisima i izlagani na domaćim i stranim stručnim skupovima.

Član je SLD i Srpskog ortopedsko-traumatološkog udruženja.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne