Dr Nataša Stokuća Korać

Nataša Stokuća Korać je rođena 1973. godine u Beogradu. Zvanje doktora medicine je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1999 godine. Član je Udruženja kardiologa Srbije, Ehokardiografskog udruženja Srbije, Evropskog kardiološkog udruženja i Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju. Oblast užeg stručnog inetersovanja je ishemijska bolest srca i srčana slabost. Aktivno govori engleski jezik, služi se ruskim i italijanskim.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne