Dr Nedeljko Bjelica

Dr Bjelica je Medicinski fakultet završio u Beogradu 1979. godine.

Specijalistički ispiti iz neuropsihijatrije položio je 1990. godine i od tada je stalno zaposlen u Klinici za psihijatriju ove ustanove.

Stručno se usavršavao u oblastima psihofarmakoterapije, grupne analize snova i kratke psihodinamski orjentisane psihoterapije.

Dr Bjelica je publikovao više od 50 stručnih radova.

Član je Udruženja psihijatara Srbije i Evropskog udruženja psihijatara.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne