Dr Oliver Radmili

Dr Oliver Radmili rođen u Beogradu 1977. godine.

Specijalista radiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS.

Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom kardiovaskularnog sistem.

Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne