Doc. dr sc. med. Predrag Marić

Rođen 18.10.1972. godine u Kotoru, Crna Gora. Medicinski fakultet u Beogradu završio 5.12.1997. godine sa prosečnom ocenom 8,72.

Specijalizaciju iz Urologije započeo 2001. godine, a istu završio sa odličnim uspehom 2006. godine. Septembra 2006. godine završio školu urologije EUREP u Pragu.

Početkom 2012. godine bio na usavršavanju iz fleksibilne ureterorenoskopije u Parizu, a 2014. godine iz laparaskopske hirurgije u urologiji u Šangaju, Kina. Mesec dana proveo na usavršavanju iz laparaskopije u Sloven Gradecu, Slovenija.

Član tima za transplataciju bubrega na VMA.

Završava doktorske akademske studije u Kragujevcu. Od 2018. godine ima zvanje primarijus.

Od 2002. godine član Udruženja urologa Srbije, Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva, a od 2003. i Evropske Asocijacije Urologa.

Tokom karijere participirao kao autor ili koautor u izradi više naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne