Dr Sanja Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva Načelnik odeljenja za humanu reprodukciju, Centar za ginekologiju i humanu reprodukciju, Vojnomedicinska akademija

RADNO ISKUSTVO

Jun 2020 - i dalje
Specijalista ginekologije i akušerstva
načelnik odeljenja za humanu reprodukciju, Centar za ginekologiju i humanu reprodukciju, Vojnomedicinska akademija

Maj 2016- jun 2020
Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva

Jul 2012-april 2016
Lekar opšte prakse, garnizona ambulanta u Kraljevu

Maj 2011-2013.
Istraživač (naučni saradnik) na projektu “Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije”

September, 2008.
Program studentske razmene, SISM/ IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), Verona
Ospedale civile maggiore, Verona
Department of cardiology

Oktobar 2007 - 2008.
Student-demonstrator na predmetu patologija
Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Niš

OBRAZOVANJE

Novembar 2021 i dalje
Doktorske akademske studije, Vojnomedicinska akademija, Univerzitet odbrane

Maj 2016- June 2020
Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva. Na ginekološkoakušerskoj klinici “Narodni front”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ocena: 5

Novembar 2010- oktobar 2012
Doktorske akademske studije, smer Molekularna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Oktobar 2003-mart 2010
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu Diplomski rad: Melanocitni nevusi
Prosečna ocena: 9,72

Septembar 1999-jun 2003
Gimnazija “Bora Stankovic” u Nišu
Prosečna ocena:4,85

STIPENDIJE

2011. Stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije
2009. Stipendista ministarstva prosvete Republike Srbije za hiljadu najboljih studenata
2008-2011.Stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne