Dr Sanja Pejović

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1990. godine, specijalizaciju iz neurogije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995-1999, subspecijalizacija kliničke neurofiziologije 2001 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2001-2003: Edukacija iz elektromioneurografije kod prim. dr Rajka Trikića i polaznik Prve epileptološke škole kod prof. dr Dragoslava Sokića na Klinici za neurologiju, UKCS.

2010-2011: Edukacija iz kliničke neurofiziologije-elektromioneurografije u KBC Bežanijska Kosa kod dr Sanje Pavlović.

Članstva u stručnim organizacijama:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Društvo neurologa Srbije
  • Društvo elektrofiziologa Srbije
  • Srpska liga za borbu protiv epilepsije
  • Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije

Interesovanja: Glavobolje, epilepsije, bolesti perifernog nervnog sistema, elektroencefalografija, elektromioneurografija

Jezici: engleski (B1) španski (A1)

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne