Dr sc. med. Olivera Lončarević

Specijalista pneumoftiziolog,subspecijalista pulmolog 1. pulmološko odeljenje Klinike za plućne bolesti VMA

Rođena 1971. godine.

Obrazovanje

 • 2003. godina - Specijalista pneumoftiziolog
 • 1997. godina - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009 godine- Doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • 2011 godine- Položila usmeni deo doktorskog ispita
 • 2015.godine subspecijalizacija pulmologije
 • 2017. odbranila Doktorske disertacije na temu:“Ekspresija tumorskih markera, pojava recidiva i stopa petogodišnjeg preživaljavanja hirurški lečenih pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinoma pluća“.

Usavršavanje

 • 2006. godina - IRS (International respiratory school) project
 • 2010-2017. godine- radionice ERS
 • 2018.- edukacija za lečenje intersticijumskih bolesti pluća

Članstva

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD), Udruženje pulmologa Srbije,Član Evropskog udruženja pulmologa, član Konzilijuma za maligne bolesti pluća i pleure

Stručni radovi i knjige

 • Autor i koautor 20 naučnih i stručnih radova
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne