Dr sci. med. Đorđe Vukotić

Đorđe Vukotić, rođen u Beogradu, 13.08.1953. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1978. godine sa prosečnom ocenom 8,57. Nakon obavljenog staža zaposlio se na Institutu za onkologiju i radiologiju, decembra 1979. godine.

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio decembra 1984. godine, sa odličnom ocenom. Sve vreme na Institutu radi na odeljenju za maligne tumore dojke. 1987. godine pohađao kurs iz Kliničke onkologije u National Cancer Center, Tokyo, Japan. Učestvovao na više stručnih kongresa u zemlji i inostranstvu. Član je Srpskog lekarskog društva, Kancerološke sekcije SLD, Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Evropskog udruženja onkoloških hirurga, a od 1992. godine aktivno učestvovao u radu EORTC -Breast Cancer Cooperative Group.

Aktivno znanje engleskog jezika.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne