Dr sci. med. Dušan Popović

Rođen je 1980. godine u Loznici. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2005. godine, sa prosečnom ocenom 9.46. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je završio postdiplomske studije iz digestivnog sistema. 2007. godine odbranio završni rad akademske specijalizacije „Metode skrininga za kolorektalni karcinom“. Doktorske studije iz epidemiologije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju “Procena kvaliteta života bolesnika sa cirozom jetre”. Specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2014. godine, sa ocenom odličan. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 2016. godine odbranio subspecijalistički rad “Ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija kod pacijenata sa anemijom usled nedostatka gvožđa”.

Obavio pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije. Od 2006. godine i dalje u stalnom radnom odnosu na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Srbije. Od 2014. godine se nalazi na poziciji Šefa Kabineta za urgentnu endoskopiju sa gastroenterohepatološkom ambulantom i prijemom u Urgentnom centru.

Od 2014. godine je u zvanju kliničkog asistenta na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Do sada je objavio više naučnih radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima.

Član je Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE), Udruženja gastroenterologa Srbije, Gastroenterološkog endoskopskog udruženja Srbije, Udruženja kardiologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne