Doc. Univ. Prim. Dr sci. med. Dušan Popović

Rođen je 1980. godine u Loznici.

Medicinski fakultet u Beogradu je završio 2005. godine, sa prosečnom ocenom 9.46. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je završio postdiplomske studije iz digestivnog sistema. 2007. godine odbranio završni rad akademske specijalizacije „Metode skrininga za kolorektalni karcinom“. Doktorske studije iz epidemiologije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju “Procena kvaliteta života bolesnika sa cirozom jetre”. Specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2014. godine, sa ocenom odličan. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 2016. godine odbranio subspecijalistički rad “Ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija kod pacijenata sa anemijom usled nedostatka gvožđa”.

Obavio pripravnički staž u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Od 2006. godine i dalje u stalnom radnom odnosu na Klinici za gastroenterohepatologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Od 2014. do 2020. godine se nalazio na poziciji Šefa Kabineta za urgentnu endoskopiju sa gastroenterohepatološkom ambulantom i prijemom u Urgentnom centru. Od 2020. godine se nalazi na poziciji Načelnika Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije.

Od 2014. do 2021. godine je bio u zvanju kliničkog asistenta na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je u zvanju docenta Katedre za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Do sada je objavio više naučnih radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima. Recezent naučnih časopisa: European Journal of Gastroenterology & Hepatology, World Journal of Gastroenterology, World Journal of Transplantation, World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology, World Journal of Diabetes, Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, Current Molecular Medicine, Racionalna terapija i Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. Član Uređivačkog odbora časopisa World Journal of Radiology.

Član je Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE), Udruženja gastroenterologa Srbije, Gastroenterološkog endoskopskog udruženja Srbije, Udruženja kardiologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne