Mr sc. med. dr Snežana Kuzmić Janković

Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković, internista - endokrinolog, rođena je 1958. Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poslediplomske studije oblika magisterijuma iz endokrinologije završila je 2004. godine, a 2007. godine završila je i užu specijalizaciju iz endokrinologije. Od 2006. godine nalazi na se na poziciji načelnika II odeljenja Klinike za endokrinologiju VMA. Publikovala je više stručnih i naučnih radova i učestovala u radu brojnih domaćih i inostranih stručnih skupova. Član je endokrinološke sekcije srpskog lekarskog društva Srbije, Srpske lekarske komore

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne