Dr Stevan Sikimić

Dr Sikimić je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 1978. godine.

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije (plućne bolesti i tuberkuloza) završio je u Vojnomedicinskoj akademiji 1984. godine i od tada je stalno zaposlen u Klinici za plućne bolesti VMA.

Trenutno se nalazi na poziciji medicinskog direktora ove renomirane ustanove.

Dr Sikimić je napiso preko 50 stručnih i naučnih radova, a uključen je i u više naučno-istraživačkih projekata.

Član je SLD, a od 2006. godine Predsednik je pneumoftiziološke sekcije SLD. Takođe je Predsednik medicinske komisije Rvačke federacije Srbije i član medicinske komisije Svetske rvačke federacije.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne