Prim. dr sci. med. Tomislav Mladenović

Dr Tomislav Mladenović, specijalista dermatolog rođen je 1952. godine.

Medicinski fakultet završio je u Nišu 1979. godine, a specijalizaciju iz kožnih i polnih bolesti 1989. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. U VMA radi od 1989. godine i trenutno se nalazi na poziciji Načelnika 2. Odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti. Član je Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju, Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Internacionalnog udruženje za dermoskopiju i Internacionalnog udruženje za teledermatologiju.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne