Dr Zorana Đuran

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.32. Specijalizaciju interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji završila je 2001. godine sa odličnim uspehom od kada je stalno zaposlena na Klinici za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije. Subspecijalizaciju iz endokrinologije završila je 2007. godine. Učestvovala kao istraživač u više kliničkih studija vezanih za terapiju šećerne bolesti. Predavač u programima kontinuirane medicinske edukacije. Aktivno znanje francuskog i engleskog jezika.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne