Elektroencefalografija (EEG)

Klinička elektromiografija (EMG) i elektroencefalografija (EEG) su  funkcionalne dijagnostičke metode za ispitivanje funkcija nervnog sistema. Dok nam skener (CT – kompjuterizovana tomografija) i magnetna rezonanca (MR) glave prikazuju eventualne promene u morfologiji (građi i strukturama mozga), EMG i EEG nam daju prikaz funkcija nervnog sistema.


EEG je više metoda izbora za funkciju tzv. centralnog nervnog sistema, pre svega za funkciju mozga, dok je EMG metoda izbora za ispitivanje funkcija tzv. perifernog nervnog sistema (kičmenih nervnih korenova, perifernih živaca i mišića).

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je metoda izbora za funkcionalno ispitivanje mozga, pretežno funkcije moždane kore u kojoj je sedište visoko diferenciranih psihičkih funkcija, kao što su opažanje, mišljenje, pamćenje ali i motorne (govor, kretanje, pisanje) i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.).

Izvodi se slično EKG snimanju, pri čemu se pacijentu postavljaju elektrode na glavu u vidu tzv. kape, kojom su vezani za kompjuterizovan aparat tzv. elektroencefalograf koji vrši obradu registrovanih signala odnosno talasa sa poglavine pacijenta. Potpuno je bezbolno, a primenjuje se svetlosna stimulacija očiju (tzv. fotostimulacija) različitim frekvencama od 5-25 Hz u trajanju od po desetak sekundi,  kao i duboko disanje (tzv. hiperventilacija) u trajanju do 5 min. u jednom periodu snimanja, koje ukupno traje oko 20 min.

Priprema pacijenta obuhvata čistu kosu, bez ikakvih gelova, da pacijent nije gladan i da na dan snimanja ne uzima lekove za smirenje (sedative).

EEG se primejuje u sledećim slučajevima:

EPILEPSIJE I KRIZE SVESTI DRUGOG POREKLA (sinkope, kolapsna stanja i sl.)

INFEKCIJE CNS-a

  • encefaliti, meningiti, absces mozga,
  • neuroparazitoze  - neuroborelioza, toksoplazmoza, ehinokokoza, cisticerkoza, Creutzfeld-Jakobova bolest)

VASKULARNE LEZIJE MOZGA

  • - ishemije,
  • - krvavljenja (hematomi) -  subduralna, intracerebralna

TUMORI MOZGA

KRANIOCEREBRALNE TRAUME

KOME – praćenje evolucije i prognoza ishoda

METABOLIČKI POREMEĆAJI

  • hipoglikemija,
  • plućna insuficijencija, M. Addison, hepatična i uremična encefalopatija i dr.

UTVRĐIVANJE (EVALUACIJA) MOŽDANE SMRTI  ( u korelaciji sa evociranim potencijalima i kliničkim znacima)

Kontaktirajte nas direktno i zakažite pregled

Sva polja su obavezna!

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne