Elektromiografija (EMG)

Klinička elektromiografija (EMG) i elektroencefalografija (EEG) su  funkcionalne dijagnostičke metode za ispitivanje funkcija nervnog sistema. Dok nam skener (CT – kompjuterizovana tomografija) i magnetna rezonanca (MR) glave prikazuju eventualne promene u morfologiji (građi i strukturama mozga), EMG i EEG nam daju prikaz funkcija nervnog sistema. EEG je više metoda izbora za funkciju tzv. centralnog nervnog sistema, pre svega za funkciju mozga, dok je EMG metoda izbora za ispitivanje funkcija tzv. perifernog nervnog sistema (kičmenih nervnih korenova, perifernih živaca i mišića).


ELEKTROMIOGRAFIJA je elektrodijagnostička metoda koja se izvodi pomoću specijalnog aparata, tzv. elektromiografa i različitih vrsta elektroda (površinskih i iglenih) preko kojih se registruju neuromišićni potencijali sa pacijenta na aparat koji vrši njihovu kvantitativnu i kvalitativnu obradu.

Postupak je sličan kao npr. kod EKG snimanja kada se koriste tzv. površinske elektrode, a često se moraju primenjivati tzv. iglene elektrode koje se plasiraju u mišić, kao kod intramuskularne injekcije pri čemu se obavezno koristi i električna stimulacija odgovarajućih živaca jednosmernom strujom niskog intenziteta.

Ispitivanje se obavlja najčešće na ekstremitetima (najčešće jednom ili dva) i to pretežno na šakama i stopalima, a samo izuzetno na licu npr. kod paralize facialisa (Blink refleks) ili na mišićima medjice i sfinkterskim mišićima kod poremećaja mokrenja, stolice i seksulanih funkcija (bulbokavernozni refleks). Nije potrebna posebna priprema za ova snimanja, osim redovne lične higijene.

EMG se primenjuje u sledećim slučajevima:

BOLESTI PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

 • oštećenje perifernih živaca tzv. neuropatije-nasledne i stečene, kao što su dijabetična, uremička, alkoholna i dr.
 • oštećenja nervnih korenova u vratnom i krsno-slabinskom delu kičme tzv. radikulopatije, najčešće kod diskus hernija  i
 • oštećenja nervnih snopova ili pleksusa tzv. pleksopatije različitog porekla, najčešće u okviru dijabetične polineuropatije, kod nekih infekcija, trauma ili nekih malignih bolesti.

BOLESTI MOTORNOG NEURONA

 • kao što su npr. amiotrofična lateralna skleroza (ALS),
 • spinalne mišićne atrofije i sl.

OBOLJENJA MIŠIĆA 

 • tzv. miopatije – urodjene i stečene,
 • mišićne distrofije,
 • polimiozitis i dr.

OBOLJENJA NEUROMIŠIĆNE SPOJNICE ( SINAPSE )

 • kao što su mijastenija gravis i
 • mijastenični sindrom

MIOTONIJE  - kongenitalne i stečene 

POVREDE PERIFERNIH ŽIVACA I PLEKSUSA

OSTALE INDIKACIJE ZA EMG ISPITIVANJE

 • neurovegetativne disfunkcije - ispitivanje autonomnih funkcija (simpatički kožni odgovor-SKO, R-R interval, psihogalvanski refleks),
 • poremećaj mokrenja i stolice (inkontinencija - nevoljno otpuštanje urina i stolice;
 • retencija – nevoljno zadržavanje urina i stolice i
 • seksualne funkcije ( impotencija, prijapizam, vaginizam) EMG ispitivanjem mišića sfinktera i međice i testiranjem tzv. bulbokavernoznog refleksa.

Kontaktirajte nas direktno i zakažite pregled

Sva polja su obavezna!

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne