Dr Jesenka Grebenarović

Završila Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija radiolog; diplomirala 31.08.1982., specijalizirala 07.11.1990. na Vojno medicinskoj akademiji (zvanje lekar spec. radiolog).

Radno iskustvo

  • 1987.-2001. Radiolog u KBC Zvezdara, od 1998. šef gastrointestinle dijagnostike
  • 2001. do sada Radiolog u IOHB Banjica, 2001.-2009. načelnik službe za radiologiju, od 2010. šef službe za radiologiju
  • 1996. do sada Radi u privatnom sektoru, od kada je i nosilac posla dijagnostike u Bel Medic-u, a radila je i u drugim ordinacijama klasičnu radiologiju, ultrazvuk, dopler i CT.
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne