Koliko često treba kontrolisati pluća

Večernje novosti sreda, 24. oktobar 2012.

Piše: dr Stevan Sikimić, pneumoftiziolog Poliklinike „Intertim“

PLUĆA imaju veliku rezervu i ne daju signale ili znake o ugroženosti sve dok je ta rezerva u stanju da zadovolji sve potrebe organizma, kako u miru tako i tokom napora. To je i glavni razlog zbog čega bi pluća trebalo povremeno podrobno prekontrolisati.


Treba imati u vidu da bez obzira na genetsku predispoziciju i dobro zdravlje, spoljna sredina direktno utiče na stanje pluća, a ovo dodatno mogu da zakomplikuju faktori kao što su pušenje, bavljenje raznim rizičnim profesijama i drugo.

Recimo, ako je neko strastveni pušač ili radi u sredini koja je puna različitih štetnih materija, kontrole moraju da se rade najmanje jednom godišnje ili jednom u dve godine i osim pregleda lekara podrazumevaju testove plućne funkcije i radiološki pregled (RTG). Na ovaj način mogu da se otkriju poremećaji plućne funkcije ili promene u plućima u najranijoj fazi. Mlađi nepušači koji nemaju tegobe i ne rade u sredinama opasnim po zdravlje, stanje pluća mogu da kontrolišu u nešto dužim vremenskim intervalima, a uvek kada to preporuči lekar koji obavlja sistematski pregled.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne