Doc. dr sc. med. Jelena Stojković Filipović

Dr Jelena Stojković Filipović završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2000. godine.

Specijalizaciju iz dermatovenerologije završila je na Institutu za dermatologiju Kliničkog centra Srbije 2006. godine sa odličnim uspehom i od tada je stalno zaposlena u ovoj instituciji.

Magistarske studije završila je 2009. godine, a  2010. godine izabrana je u zvanje asistenta na predmetu dermatovenerologija Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Napisla je više stručnih radova koje je publikovala na nacionalnim stručnim skupovima.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne