Na koji način prečišćivači vazduha pomažu vašem zdravlju?

Vazduh u zatvorenim prostorima sadrži 2-5 puta više zagađivača nego spoljni, pri čemu u određenim slučajevima količina zagađenja u prostorijama može biti i do 100 puta veća!


U svetu u kom živimo, već pri izlasku u šetnju izlažemo se zagađujućim materijama iz vazduha kao što su štetni gasovi saobraćaja i industrije, polen i prašina. Međutim, ovo ne znači da smo zaštićeni od nekvalitetnog sastava vazduha kada se ponovo nađemo u zatvorenim prostorijama.

Istraživanje koje je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država pokazuje da je vazduh u zatvorenim prostorijama može sadržati 2 do 5 puta veću koncentraciju polutanata nego vanjski vazduh, a u pojedinim slučajevima - čak i do sto puta više.

Zdravstveni problemi izazvani lošim kvalitetom vazduha

Šanse da ugrozite zdravstveno stanje lošim kvalitetom vazduha u zatvorenim prostorijama značajno variraju od slučaja do slučaja. Ono što izaziva iritaciju kod jednih, može proći potpuno nezapaženo kod drugih. Međutim, nema sumnje da zagađen vazduh utiče na opšti zdravstveni status posmatrano kako na duže, tako i na kraće vremenske periode.

Najčešći simptomi koji se javljaju pri kratkoročnom izlaganju lošem prostorijskom vazduhu su slični simptomima prehlade:

 • curenje nosa
 • kašalj
 • glavobolje
 • vrtoglavica
 • malaksalost
 • vodenkaste oči

Dugoročno izlaganje lošem kvalitetu vazduha za posledicu može imati daleko ozbiljnije probleme kao što su:

 • plućne bolesti
 • srčana oboljenja
 • kancer

Po navođenjima Svetske zdravstvene organizacije, 3,8 miliona prevremenih smrtnih slučajeva se može pripisati lošem kvalitetu vazduha u domaćinstvima.

Kako poboljšati kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama?

Provetravanje

Od izuzetne je važnosti da redovno provetravate prostorije u kojima boravite. Ovo je naročito važno tokom kuvanja, rada sa laovima i farbama kao i ostalim delatnostima koja proizvode polutante. Otvaranje prozora i vrata ukoliko to vreme dozvoljava je najbolji način provetravanja pored instaliranja ventilacionih sistema.

Prečišćivači vazduha

Prečišćivači vazduha su u uređaji dizajnirani sa serijom visokokvalitetnih filtera za prečišćavanje vazduha bez ikakvog dodatnog provetravanja. Dok vazduh prolazi kroz filtere, zagađujuće materije se zadržavaju na njima.

Sami filteri uređaja mogu u sebe uključivati:

 • Primarni filter – prvi filter kroz koji prolazi vazduh, a namenjen je zadržavanju većih čestica prašine.
 • HEPA filter – visokoefikasni filter koji na sebi zadržavaja 99,97% čestica veličine do 0,3 mikrona. Čestice koje se zadržavaju na ovom filteru (čestice dima i čađi, virusi, plesni, bakterije) jesu upravo one koje izazivaju najozbiljnija plućna oštećenja.
 • Aktivni ugalj – filteri sačinjeni od aktivnog uglja mogu zadržavati na sebi čestice dima i kuhinjskih isparenja. Upravo zato su se ovi filteri sve češće koriste za prečišćavanje vazduha u kuhinjskim prostorijama.
 • Specifičan filter – su filter koji imaja usku namenu za fino prečićavanje vazduha (uklanjane toksina i neprijatnih mirisa).

Bitna stavka prilikom kupovine je da uređaj sadrži filtere koji odgovaraju vašim potrebama. Kapacitet uređaja je svakako od velike važnosti. Što je broj filtera veći, veća je i moć prečišćavanja.

Takođe treba imati i na umu da je pored broja i vrste filtera, još jedan od važnih parametara efikasnosti jeste broj pod oznakom „CADR“. Ovaj broj zapravo ukazuje na brzinu kojom prečišćivač uklanja zagađujuće materije. Što je „CADR“ broj veći, utom je i sam uređaj efikasniji.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne