Naučnici upozoravaju na plastiku u flaširanoj vodi i kozmetičkim preparatima

Od hrane preko kozmetičkih preparata pa sve do igračaka za decu, plastiku je nemoguće zaobići u savremenom svetu.


Međutim, naučnici su iskazali zabrinutost povodom mikročestica plastike koje su nađene u flaširanoj vodi i potencijalnim opasnostima po zdravlje usled digestije istih.

Nedavna studija je pokazala da je 93 % flaširane vode sadržalo znake kontaminacije mikroplastikom. Studija je ispitivala 259 boca vode od preko 11 brendova, kupljenih sa 19 lokacija u 9 zemalja.

Tragovi nisu nađeni samo u vodi

Brojni industrijski i potrošački proizvodi su napravljeni od plastike i sadrže hemijska jedinjenja (ED - endokrini disruptori) koje izazivaju poremećaje endokrinog sistema.

Bisfenol A pripada grupi endokrinih disruptora i otkriven je u preko 90 % uzoraka urina od hiljadu ispitanika. To znači da je u dovoljno visokim količinama u krvi da se nađe u urinu pre nego što se u potpunosti metaboliše. Naučnike upravo ovo zabrinjava, jer je dokazano da niske doze BPA mogu promeniti ćelijsku funkciju i aktivirati gene koji promovišu rast kancera.

Uticaj na buduće generacije

Još jedna nedavno objavljena studija Endokrinog društva SAD-a pokazala je da bi uticaj ED mogao da traje više od jedne generacije, doprinoseći značajnom padu broja i kvaliteta spermatozoida.

"Broj spermatozoida među muškarcima značajno je opao u poslednjih nekoliko decenija, ali razlog za takav alarmantan fenomen nije poznat. Ovi rezultati ukazuju na to da kada je majka izložena endokrinom disruptoru tokom trudnoće, njeni sinovi i buduće generacije muškog potomstva mogu patiti od smanjene plodnosti ili hormonske insuficijencije", rekla je Radva Barakat, vodeća autorka ove studije.

Koliko je mikroplastika zaista štetna

Štetni uticaji endokrinih disruptora zavise od velikog broja faktora poput hormonskog puta koji uzurpiraju, količine kojoj je osoba izložena i osetljivosti starosnog doba (pubertet, trudnoća).

Istraživačima problem predstavljaju nedovoljno razvijene naučne metode za preciznu procenu uticaja endokrinih disruptora na ljudsko zdravlje. Međutim, iz do sada sprovedenih studija je jasno da je uticaj plastičnih ambalaža na buduće generacije nepovoljan, pri čemu nam ostaje da nadalja istraživanja budu usmerena na prikupljanje pouzdanih informacija koje bi se našle u zakonskim regulativima.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne