Nefrotski sindrom

Nefrotski sindrom predstavlja grupu simptoma i laboratorijskih nalaza koji se sreću kod pacijenata sa nekim oboljenjima bubrega:


  • Visok nivo proteina u mokraći
  • Nizak nivo proteina u krvi
  • Otoci (edemi) lica, ekstremiteta i tela

KAKO NASTAJE NEFROTSKI SINDROM? - Nefrotski sindrom nastaje usled oštećenja glomerula, bubrežnih struktura u kojima se filtruje krv. Ovo oštećenje dovodi do pojačanog prolaska proteina iz krvi u mokraću sa posledičnim smanjenjem njihove koncentracije u krvi. Zbog manjka proteina u krvi javljaju se otoci celog tela.

Šta oštećuje glomerule? – Do oštećenja glomerula mogu dovesti različita oboljenja koja zahvataju samo bubreg ili i druge organe (šečerna bolest, sistemski lupus, vaskulitisi i dr. ).

  • Kod dece do nefrotskog sindroma najčešće dovodi bolest minimalnih promena
  • Kod osraslih osoba nefrotski sindrom je u oko 30% slučajeva uzorkovan šečernom bolešću ili sistemskim lupusom, a u preostalom broju slučajeva nefrotski sindrom je najčešće uzrokovan različitim vrstama glomerulonefritisa (bolest minimalnih promena, membranska nefropatija, fokalna segmentna glomeruloskleroza i dr.).

SIMPTOMI NEFROTSKOG SINDROMA – Najčešći simptomi nefrotskog sindroma su otoci, porast telesne težine, umor, stvaranje krvnih ugrušaka i infekcije. Kod nekih bolesnika mogu se javiti i simptomi bubrežne slabosti.

Otoci – Otoci se najčešće počinju javljati oko očnih kapaka (posebno u jutarnjim satima) i oko članaka prilikom dužeg sedenja ili stajanja a kasnije mogu zahvatiti celo telo.

Porast telesne težine – Pojavu otoka prati porast telesne težine koji se obično razvija brzo. Retko, kod nekih pacijenata se javlja gubitak telesne težine zbog malnutricije uzrokovane gubitkom proteina mokraćom ili osnovne bolesti kao što su šečerna bolest ili kancer.

Bubrežna slabost – Kod nekih pacijenata sa nefrotskim sindromom javlja se postepeni gubitak bubrežne funkcije (porast koncentracije kreatinina u krvi) koji u početku ne daje nikakve simptome, a kasnije se mogu javiti otežano disanje, zamaranje, gubitak apetita i dr.

Lipidi u krvi – Koncentracija lipida (holesterola i/ili trigliceridi) u krvi kod bolesnika sa nefrotskim sindromom raste i ako perzistira more biti faktor rizika za pojavu koronarne bolesti (angina pectoris, infarkt srca).

Krvni ugrušci - Pacijenti sa nefrotskim sindromom imaju povećan rizik od stvaranje krvnih ugrušaka u venama ili arterijama. Venski ugrušci mogu dovesti do embolije pluća koja more imati i fatalan ishod.

Infekcije – Pacijenti sa nefrotskim sindromom (posebno deca sa bolešću minimalnih promena) imaju pojačan rizik od infekcija.

DIJAGNOSTIKA NEFROTSKOG SINDROMA – Dijagnoza nefrotskog sindroma postavlja se na osnovu više testova krvi i mokraće koji uključuju određivanje proteina u mokraći i krvi i dr. testove. Vrlo često je potrebna i biopsija bubrega sa ciljem postavljanja dijagnoze uzročnog oboljenja.

LEČENJE NEFROTSKOG SINDROMA

Osnovu lečenje nefrotskog sindroma predstavlja lečenje uzročne bolesti ukoliko je ista identifikovana. Uz to se daju ACE inhibitori ili blokatori AT receptora koji regulišu povišen pritisak, smanjuju progresiju bubrežne slabosti i smanjuju gubitak proteina mokraćom. Pored toga obično se koriste i lekovi za kontrolu simptoma nefrotskog sindroma kao što su infuzije albumina te lekovi koji pospešuju izmokravanje (diuretici) i smanjuju koncentraciju lipida u krvi (statini) kao i lekovi koji smanjuju rizik za pojavu krvnih ugrušaka. Pacijentima se savetuje ishrana sa manje soli.

Kontaktirajte nas direktno i zakažite pregled

Sva polja su obavezna!

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne