Otkrivamo sve aneurizme

Večernje novosti 29.06.2013

Piše: Prof. dr Rajko Hrvačević, nefrolog, poliklinika „Intertim“

KOLOR dopler angiografija krvnih sudova bubrega je neinvazivna dijagnostička procedura koja omogućava dijagnostiku različitih oboljenja bubrega.


Ovaj pregled najčešće se koristi kao skrining metoda u dijagnostici renovaskularne hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska uzrokovanog suženjem bubrežne arterije.

Senzitivnost metode kreće se od 79 do 91 odsto, a specifičnost od 73 do 97 procenata. Pregled se često koristi u diferencijalnoj dijagnostici tumorskih formacija bubrega i u ispitivanju funkcije transplantiranog bubrega.

Primenom ove dijagnostičke procedure moguće je vizualizovati vaskularne strukture bubrega, odnosno arterije i vene, uključujući njihovu anatomiju i patološke promene koje se na njima javljaju.

Ovaj pregled obuhvata ispitivanje glavne arterije i vene bubrega, kao i vaskularnih struktura unutar samog tkiva bubrega.

Zahvaljujući ovom pregledu moguće je utvrditi prisustvo suženja ili proširenja (aneurizme) glavnih sudova bubrega i prisustvo tromba u njima.

Takođe, moguće je utvrditi brzinu protoka krvi u krvnim sudovima i otpor protoku krvi u bubrežnom parenhimu.

S tim u vezi, ova procedura se primenjuje u dijagnostici renovaskularne hipertenzije (suženje bubrežne arterije koje dovodi do povišenog krvnog pritiska), tromboze bubrežne arterije ili vene sa posledičnim infarktom bubrega, prisustvo parenhimskog oštećenja bubrega u sklopu različitih bubrežnih oboljenja (glomerulonefritis, pijelonefritis, dijabetesna nefropatija), diferenciranju cističnih od tumorskih promena i prisustvo naslednih ili stečenih arteriovenskih malformacija kao što su fistule.

Pregled je bezbolan, bez zračenja i traje najmanje 30 minuta, a priprema bolesnika podrazumeva uzimanje laksativnih sredstava.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne