Pregledi koje pružamo

Kompletna zdravstvena usluga iz oblasti interne medicine (kardiologija, nefrologija, gastroenterologija, endokrinologija, reumatologija, hematologija, neurologija, infektologija, dermatologija, psihijatrija), urologije i ginekologije.

Pregledi poliklinike InterTim
Specijalistički internistički pregledi (nefrolog, kardiolog, gastroenterolog, reumatolog, endokrinolog, hematolog, pulmolog, neurolog, dermatolog, psihijatar)
Ultrazvučna dijagnostika (srce, trbuh, krvni sudovi, štitna žlezda, dojke, zglobovi i tetive …)
Kolor dopler krvnih sudova (moždani krvni sudovi, krvni sudovi nogu, stomačna aorta, krvni sudovi bubrega...)
EKG, holter EKG i holter krvnog pritiska, ergometrija-test opterećenja srca
Elektromioneurografija (EMNG) i Elektroencefalografija (EEG) uključujući Holter EEG-a, Elektromiografija (EMG)
Gastroskopija, kolonoskopija, anoskopija
Kompletne laboratorijske analize
Sistematski pregledi (povoljni finansijski uslovi)
Preoperativni internistički pregledi
Dermatologija (pregledi i lečenje, uklanjanje kapilara, bradavica, kondiloma i drugih izraslina radiotalasima, uklanjanje bradavica i izraslina tečnim azotom, biopsija kože, testovi na koprivnjaču, dermatoskopija mladeža, previjanje venskih ulcera ...)
Urologija (uzimanje briseva uretre, ultrazvučni pregled prostate uključujući i pregled transrektalnim ultrazvukom, cistoskopija, biopsija prostate.....)
Ginekologija (ginekološki pregledi, PAPA test, kolposkopija, ginekološki ultrazvuk, vaginalni brisevi, uklanjanje kondiloma laserom, praćenje trudnoće....)