Prim. dr Biljana Jakovljević

Rođena je u Beogradu 28.3.1953. gde je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, na kome sam diplomirala sa prosečnom ocenom 8,6.

Specijalizaciju iz radiologije je završila na Medicinskom  fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položila je februara 1994.

Od završetaka specijalizacije radi kao radiolog-dijagnostičar u odeljenju radiološke dijagnostike Institutu za radiologiju Republike Srbije (IORS).

Zvanje primarijusa stekla je 2005. godine.

Glavni stručni i naučni interes dr Jakovljević je dijagnostika oboljenja dojke.

Dr Jakovljević je kao autor ili koautor objavila više radova u stranim i domaćim stručnim časopisima iz oblasti mamogafske, ultrazvučne i MR (magnetna rezonanaca) dijagnostike dojke. Takođe je učestovala kao u projektu Ministarsva za nauku i tehnologiju Srbije „Skrining, lokalizacija, markacija i hirurgija nepalpabilnih lezija dojke“ u toku 2002/3. Kao ko-istraživač učestvovala je u kliničkim programima  u IORS:  Praćenje odgovara na terapiju lokalno odmaklog karcinoma dojke i programa Exemesten. Od marta 2008.godine učestvuje u projektu IORS-a „Povećanje specifičnosti radiološkog pregleda dojke“ koji se odnosi na implementaciju novih tehnika u rutinski MR protokol pregleda dojke.

Završila je kurs iz primene MR u dijagnostici oboljenja dojke organizovan u IORS 1997. i 2008. godine.

Učestvovala je kao predavač na Seminaru obuke za mamografski skrining koji je  2006, 08 i 09. u Beogradu, za radiologe iz Srbije oragnizovao Medicinski fakultet u Beogradu i IORS. Od 2003. učestvuje kao predavač u Školi ultrazvuka u ginekologiji, perinatalnoj i repruduktivnoj medicini  u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Član je Srpskog lekarskog društva  i aktivan član Kancerološke sekcije i radiološke sekcije na kojima učestvuje kao predavač.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne