Prim. dr sc. med. Josip Butorajac

Rođen u Kragujevcu 1938. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1964. godine. Kao lekar opšte prakse radio je u Domu zdravlja u Zenici.

Specijalizaciju iz interne medicine završio u Sarajevu 1972. godine. Posle završene specijalizacije, kao internista radio je u Opštoj bolnici u Zenici. Rano je počeo da se interesuje za bubrežne bolesti, pa je 1975. godine završio subspecijalizaciju iz nefrologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Odeljenja za nefrologiju i dijalizu u Zenici. Bio je na usavršavanju iz oblasti nefrologije i transplantacije bubrega u Rijeci.

Tokom 1977. godine prelazi u Beograd i radi u Vojnomedicinskoj akademiji kao lekar internista – nefrolog. Bio je član tima za transplantaciju organa u VMA.

Doktorirao je iz oblasti kalkuloze bubrega i ekstrakorporalne litotripsije.

Učestovao je na mnogim kongresima iz oblasti nefrologije i dijalize u zemlji i inostranstvu. Napisao je više stručnih radova iz oblasti interne medicine i nefrologije.

Proizveden je u zvanje Primarijusa i Naučnog saradnika. Po odlasku u penziju osnovao je ordinaciju, a zatim Polikliniku "Intertim" 2004. godine, na čijem se čelu i danas nalazi.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne