Prim. dr Ljubica Presetnik

Diplomirala je 1977. godine sa srednjom ocenom 9,15 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1986.godine. Zvanje primarijusa je stekla 1997. godine. Tokom karijere bila je direktor Ginekologije u Zavodu za ginekologiju i akušerstvo KBC Dr Dragiša Mišović i direktor privatne ginekološke bolnice Genesis Medical. Dr Presetnik ima dugogodišnje i bogato kliničko iskustvo, a od praktičnih veština radi ultrazvčnu dijagnostiku, kolposkopiju, citološku dijagnostiku, ginekološke operacije, bazičnu laporoskopiju i dr. Dr Presetnik je do skoro bila načelnik ginekološke službe u u Domu zdravlja Jedro.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne