Prof. dr sc. med. Darko Nožić

Prof. dr sc. med. Darko Nožić rođen je 1956. godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1981. godine, a specijalizaciju iz infektivnih bolesti 1987. u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorsku tezu iz oblasti hepatitisa C odbranio je u VMA 1996. godine.

God. 2003. izabran je u zvanje profesora na predmetu infektivne bolesti u VMA, a od 2007. godine nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za infektivne bolesti VMA.  Takođe je profesor Visoke škole medicinske struke u Beogradu.

Publikovao je oko 110 stručnih i naučnih radova i izlagao na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Napisao udžbenik za Visoku školu medicinske struke "Infektivne bolesti sa epidemiologijom". Član je Infektološke i hepatološke sekcija SLD.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne