Prof. dr sc. med. Dragan Tavčiovski

Prof. Tavčiovski je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju VMA. 

U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju Iiizabran je za profesora na predmetu Interna medicina.

Trenutno se nalazi na poziciji Načelnika Klinike za kardiologiju.

Dr Tavčiovski se stručno usavršavao u Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustonu.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i načunih radova koji su publikovani u stranim I domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija. Dr Tavčioski je takođe uključen u više međunarodnih studija.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne