Prof. dr sc. med. Dušan Stefanović

Prof. dr Dušan Stefanović, internista-reumatolog, rođen 1956. godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz interne medicine 1987. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranio je 1993. godine, a od 2005. godine redovni je profesor na predmetu interna medicina u VMA. Od 2006. godine nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA.

Publikovao je oko 350 stručnih i naučnih radova, brojnih poglavlja u knjigama i 3 knjige-monografije iz oblasti reumatologije.

Član je predsedništva Udruženja reumatologa Srbije, Reumatološke sekcije SLD i Sekcije imunologa SLD.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne